» Online Sınav » İlk Yardım Bilgisi -> Test SorularıSoru-1

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A)

Gizli

B)

Şifreli

C)

Ayrıntılı ve uzun

D)

Kısa, öz ve anlaşılır


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

A)

Solunum sayısının değerlendirilmesi

B)

Hoşgörülü ve nazik davranılması

C)

Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

D)

Cilt renginin değerlendirilmesi


Soru-3

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

B)

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması


Soru-4

Kalp masajı uygulaması, aşağıdakilerden durumların hangisinde sonlandırılır?

A)

Kalp çalıştığında

B)

112'ye haber verildiğinde

C)

Kazazedenin akrabaları geldiğinde

D)

Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A)

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

B)

Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

C)

Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

D)

Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması


Soru-6

I. İp,tel gibi kesici malzemelerin kullanılması

II.Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması

III.Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I,II ve III


Soru-7

Aşağdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A)

Bacağında kanama olanlarda

B)

El bileğinde açık kırık olanlarda

C)

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

D)

Burnundan ve kulağından kanama olanlarda


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A)

Kanamanın durdurulması

B)

Yara yerinin değerlendirilmesi

C)

Yara üzerinin pamukla kapatılması

D)

Yaşam bulgularının kontrol edilmesi


Soru-9

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi

B)

Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

C)

Kazazedenin sırtüstü, düz posizsyonda yatırılması

D)

Kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi


Soru-10

I.Eklem yüzlerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

III.Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III.numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 

A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

Yanık

D)

Donuk


Soru-11

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyarılara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A)

Halsizlik

B)

Şok

C)

Kansızlık

D)

Koma


Soru-12

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğe zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 

A)

İtfaiyeci yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

Sürükleme yöntemi

D)

Heimlich yöntemi