» Online Sınav » Trafik Adabı -> Test SorularıSoru-1

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

A)

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması

B)

Kaşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi

C)

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi

D)

Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi


Soru-2

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? 

A)

İnatlaşmaya

B)

Yardımlaşmaya

C)

Nezaket ve saygıya

D)

Konuşma üslubuna


Soru-3

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? 

A)

Bencil

B)

Sorumsuz

C)

Görgü seviyesi düşük

D)

Empati düzeyi yüksek


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A)

İleştişim becerilerinin geliştrilmesi

B)

Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C)

Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D)

Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması


Soru-5

Trafik kazası geçiren kişiler;
I.Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II.Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

I doğru, II.yanlış

B)

I yanlış, II.doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış