» Online Sınav » Trafik ve Çevre Bilgisi -> Test SorularıSoru-1

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen tarfik kazası nedenlerinden değildir?

A)

Alkol ve madde bağımlılığı

B)

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C)

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D)

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması


Soru-2

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi “Anayol – Taliyol “ kavşağı değildir?

A)

B)

C)

D)


Soru-3

Işıklı trafik cihazında yanan hangi ışık, dur işareti levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

A)

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

B)

 

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

 

C)

Yaya figürlü yeşil ışık

D)

Kırmızı oklu ışık


Soru-4

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

A)

Okul geçidi

B)

Yaya geçidi

C)

Hemzemin geçit

D)

Rampalı geçit


Soru-5

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda kaç araç sürmesi yasaktır?

A)

0,20

B)

0,30

C)

0,40

D)

0,50


Soru-6

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A)

Otomobil

B)

Otobüs

C)

Motorsiklet

D)

Kamyon


Soru-7

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A)

Otomobili süren otobüse

B)

Motorsuz aracı süren motorlu araca

C)

Motorlu aracı süren motorsuz araca

D)

Minibüsü süren lastik tekerli traktöre


Soru-8

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A)

15

B)

20

C)

25

D)

30


Soru-9

I-İtfaiye araçları

II-Organ ve doku nakil araçları

III-Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar

IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

I-II-III-IV

B)

I-II-IV-III

C)

IV-III

D)

II-III-I-IV


Soru-10

 

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A)

Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

B)

Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C)

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

D)

Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.


Soru-11

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 

 

A)

Hızını artırmalı

B)

Geriye dönmeli

C)

Hızını azaltmalı

D)

Yolun kayganlığını kontrol etmeli


Soru-12

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

A)

Karşılaşmalarda

B)

Öndeki araç yakından izlenirken

C)

Aydınlatmanın yeterli oludğu kesimlerde

D)

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken


Soru-13

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Sağdan ana yola girişi

B)

Soldan ana yola girişi

C)

Sağa tehlikeli virajı

D)

Açılan köprüyü


Soru-14

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

 

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

A)

Sürücü

B)

Yolcu

C)

Yaya

D)

Araç


Soru-15

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Yaya giremez.

B)

Bisiklet giremez.

C)

At arabası giremez.

D)

Motorlu taşık giremez.


Soru-16

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-17

I-Araç lastiği seçimi
II-Çevre ve iklim koşulları
III-Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I,II ve III


Soru-18

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I,II ve III


Soru-19

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 

 

 

 

 

 

A)

Hızını arttırmalı

B)

U dönüşü yapmalı

C)

1 numaralı araca yol vermeli

D)

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı


Soru-20

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

A)

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini

B)

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini 

C)

Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

D)

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini


Soru-21

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 

 

 

 

 

 

A)

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

B)

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C)

Hızlanarak yoluna devam etmeli

D)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı


Soru-22

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III-1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir

 

 

 

 

 

A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

I,II,III


Soru-23

 

-Park probleminin artması
-Çevrenin bozulması ve kirlilik
-Yakıt tüketiminin artması ve israf
-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A)

B)

Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

C)

Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

D)

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi


Soru-24

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A)

Uluslararası yol

B)

Devlet yolu

C)

Demir yolu

D)

Otoyol